Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Wicca

2009.03.08

       Követői bújkálni kényszerültek, mert illegálisnak számított hitük gyakorlása. A monoteista (egyistenhívő) vallások el akarták törölni a föld színéről a boszorkányság minden irányzatát, leginkább erőszakkal. A száműzetésbe, titkolózásba kényszerített Wicca csoprtok csak az 1950-es, 60-as években léptek újra a nyilvánosság elé, és ma már (főleg nyugaton) rengeteg követője van. Most biztos megkérdezed magadban: ugyan mi olyan figyelemreméltó egy ilyen vallásban? Egyáltalán mit hirdet és mit vár el követőitől?Kép
      .A Wicca egyetlen dolgot követel meg: "Tégy amit akarsz, de ne árts másoknak!" A Wiccának nincsenek dogmái, szigorú törvényei, a Wicca ebben a tekintetben (is) a világ legszabadabb vallása. Ez azonban ne téveszzen meg: ugyanúgy elítéli az erkölcstelen dolgokat, például a károkozást, a bántalmazást (mind testileg és lelkileg), és minden egyéb bűnös dolgot. Mert attól, hogy nem nevezünk meg 7 főbűnt, mint a keresztények, attól a bűnök még léteznek! És itt említeném meg a boszorkányok legfontosabb törvényét is, amelyet nem kötelező elhinni, de érdemes, mert a tapasztalatok igazolták igazságát: "Minden bűn, amit elkövet valaki, háromszorosan száll vissza elkövetőjére!" Tehát ha valaki mondjuk megátkozza egy ellenségét, vagy egyáltalán valami rosszra használja fel a mágia erejét, akkor háromszorosan fogja visszakapni azt! Ezek után szertném ismertetni a Wicca alapvető tanításait, útmutatásait, amelyet a legtöbb boszorkány elfogad, de mindenképp tiszteletben tart mindenki (pontos idézetek a Tündérek hagyatéka című könyvből):

 •     "A boszorkányságnak nincsenek dogmái, azaz nincsenek olyan hittételei, amelyeket kötelező elhinni. A boszorkányság a legszabadabb vallás.
 •     A boszorkányok függetlenek, nem állnak semmiféle fennhatóság alatt, nincsenek uralkodóik, nincsenek vallási vezetőik, nincs pápájuk, nem irányítja őket a "vének tanácsa", de még "bölcs gurukra" sincs szükségük. A magasabb rangú beavatottak nem parancsolhatnak az alacsonyabb rangúaknak, és a covenek (boszorkányok társaságai- Kerithrion) alapítói vagy vezetői sem gyakorolhatnak semmiféle hatalmat a coven tagjai fölött.
 •      A boszorkányság nyitott minden vallási, metafizikai és okkult rendszer irányában, és a legmesszebbmenőkig toleráns minden olyan szellemi irányzattal, amely nem vonja kétségbe létjogosultságát.

 

Kép

 

 •      A boszorkányság nem térítő vallás. Az ősi hit követői szerint csak egy mérhetetlenül önhitt, agresszív és intoleráns ember próbálja másokra kényszeríteni saját vallását, abból a téves elképzelésből kiindulva, hogy a világon egyedül az ő hite igaz és üdvözítő.
 •      A boszorkányoknak nincsenek pontokba szedett erkölcsi szabályaik; nincsenek parancsolataik, amelyek megmondják, hogy az ember mit tehet és mit nem. A boszorkányok egyetlen erkölcsi tanítása így hangzik: "Tégy, amit akarsz, de ne árts senkinek!"
 •       A boszorkányok a két nem tökéletes egyenrangúságát hirdetik. Ez nem csak az emberi, de az isteni szférára is vonatkozik , vagyis nem egy (férfi) istent tisztelnek, henem egy isteni párt, egy istennőt és egy istent, akik számtalan formában nyilatkoznak meg a különféle mitológiákban.
 •       A boszorkányok anyjukként tisztelik és szeretik a Földet, az élő bolygót, éppen ezért mindent megtesznek megóvása érdekében. Aktívan részt vesznek a megalkuvást nem ismerő zöldek természetvédő akcióiban, ugyanakkor a mágia ősi módszereivel is harcolnak a Föld gyilkosai ellen. Mivel hitük szerint az istenekkel és egyéb ősi létezőkkel az érintetlen természetben lehet a legjobban kapcsolatot teremteni, a természetet tartják a legigazibb templomnak.
 •       A boszorkányok egyik legfontosabb tevékenysége a gyógyítás: saját maguk, társaik, rokonaik, barátaik, a kívülállók, a társadalom és a Föld gyógyítása.
 •       Minden ostoba és rosszindulatú híreszteléssel szemben, a boszorkányságnak semmi köze a sátánizmushoz. A sátánizmus csupán megfordított kereszténység,
 •  lázadás a keresztény isten, egyház és erkölcs ellen, tehát nem létezhet a kereszténység nélkül. Ezzel szemben a boszorkányság teljesen független a kereszténységtől, mivel jóval annak megszületése előtt, az emberiség hajnalán alakult ki.
 •       Az ősi hit nem ismer ördögöket, démonokat és egyéb ártó szellemeket. Az ilyenKép lényekben való hit a denaturálódó e mber eltorzult tudatának a terméke. A boszorkányok szerint az elementálok és az egyéb természetszellemek ugyanúgy nem jók és nem rosszak, mint az állatok.
 •       A boszorkányságnak, a legtöbb mai vallástól eltérően, bevallottan szerves része a mágia, amelyet bárki gyakorolhat. A boszorkányok szerint nincs külön fehér és külön fekete mágia; csak egyféle mágia van, amit lehet pozitív és lehet negatív célok elérése érdekében alkalmazni, hasonlóan számtalan más eszközhöz, amelyekkel egyaránt lehet építeni és pusztítani. A boszorkányok azonban csak a legvégső esetben (vagy még akkor sem) alkalmazzák a mágiát destruktív célokra, mivel hitük szerint az okkult síkon elkövetett bűnök háromszorosan szállnak vissza az elkövetőre.
 •       A boszorkányság legfőbb céljai a következől:

                    1. az ősi hit életre keltése,
                                2. az ősi tudás visszaszerzése,
                                               3. az ősi erő újbóli birtokbavétele.

 •       Az ősi hit, amely a természet látható és láthatatlan erőinek tiszteletén alapszik, segít visszaszerezni az ősi tudást, amely egyet jelent az érzékszerveken túli világ közvetlen megtapasztalásával, azaz a harmadik szem megnyitásával, ez pedig lehetővé teszi, hogy hogy újból életre keltsük és birtokba vegyük a bennünk szunnyadó, határtalan isteni erőket.